Se CFO Niklas Koresaar presenterar bolagets tredje kvartal 2021 och svarar på frågor från tittarna på https://youtu.be/ndEO1G8VDSc