CFO Niklas Koresaar presenterar bolagets första kvartal 2022 och svarar på frågor från tittarna.

Original Post: Finwire